Мапа сајта Ваша питања Пријава
ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бањалука • Телефон: 051 490 532 • Факс: 051 214 754 • е-пошта: info@vrticibl.com

Упис дјетета


Он-лине подношење захтјева за упис дјетета у вртић

Увод

Поштовани родитељи и корисници наших услуга!

Када је ријеч о упису Вашег дјетета у вртић прво што Вам предлажемо је да пажљиво прочитате Уговор о пријему дјеце у коме је наведено које су Ваше обавезе и права, радно вријеме вртића, могућност попуста те сви подаци о евентуалном раскиду Уговора.

Друга ствар на коју желимо да Вам скренемо пажњу је узрасна доб Вашег дјетета о којој треба водити рачуна при упису тј. у којој ће групи Ваше дјете боравити.

Васпитне групе могу бити:

  1. Јасличка група (за узрасни период од 6 мјесеци – 3 године)
  2. Вртићке групе (за узрасни период од 3 године до поласка у школу)

Ове васпитне групе могу се формирати од дјеце истог али и различитог узраста. Тако постоје следеће групе:

Поштовани корисници наших услуга,

Напоминјемо да приликом склапања уговора поштујете одредбе Закона о предшколском васпитању и образовању, тачније део о финансирању а нарочито члан 75.

Закон о предшколском васпитању и образовању - финансирање предшколских установа

Члан 73

Средства за обављање дјелатности предшколске установе обезбјеђује оснивач

Предшколске установе могу да остваре и приходе по основу донација, спонзорства, учешћа родитеља и других послова,у складу са законом.

Члан 74

Оснивач обезбјеђује:

Члан 76

Министарство обезбјеђује: